Manusia ada pelbagai arah dan cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kadang kadang manusia sendiri tidak sedar perbuatan seseorang itu sebenarnya membawa kepada kedekatan antara hamba dan RabbNya.Ada yang ambil cara jauh dan ada yang ambil cara mudah. Ada yg dengan cara menguatkan akidah mereka ,ada yang mendalami & menghayati segala musibah , ada yang dengan berzikir, ada yang berkomunikasi dengan Tuhan, ada yang bertawasul dengan mereka yang Mulia disisi Tuhan, dan selanjutnya. Jalan manusia memang satu menuju kepada makrifat Ilahi , namun ianya tidak membataskan manusia mengingatkan Tuhan dengan hanya berzikir. Hatta even berzikir sekalipun tanpa pembawaan hati nurani ke dalam pembacaan masihkah ianya dianggap zikir yang hakiki?

No comments: